maandag 11 april 2011

socialistisch kapitalisme

Een paar weken geleden mocht ik deelnemen aan een innovatiedag voor een gezamelijke klant van KPN/Getronics en e-office. De hele dag werden er presentaties verzorgd voor de innovatie-medewerkers van de klant. Een van de sprekers van KPN kwam op een gegeven moment met de term 'socialistisch kapitalisme'. Ik heb die term even laten sudderen in mijn hoofd en vind het eigenlijk wel een mooi begrip.

Onze westerse wereld is natuurlijk zeer kapitalistisch en heeft ons veel gebracht. Maar het kapitalisme kent ook veel downsides. We worden rijk ten koste van anderen en onze planeet. Het is een nogal eenzijdige en zelfzuchtige manier van denken en handelen in mijn ogen.

Het socialisme lijkt mooi maar werkt niet. Je kan niet de verantwoordelijkheid bij iedereen neerleggen, dat gaat gewoon niet. Je kan er wel voor zorgen dat je voor elkaar zorgt en dat niemand buiten de boot zal vallen. Maar ook hier hoort bij dat mensen wel hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zich niet volledig afhankelijk laten maken van een systeem.

Dus het combineren van deze twee werelden zou wel eens goed kunnen werken. Aan de ene kant wel het initiatief en de daadkracht van het kapitalisme en aan de andere kant de zorg voor iedereen en in contact blijven met de meningen en oplossingen van de groep.

Vroeger zou zoiets absoluut niet mogelijk zijn geweest omdat je groepen niet anders kon besturen dan via een strenge organisatie. Afdelingen, vertegenwoordigers, besturen, noem maar op. Maar nu kan je met social media, collaboration software en een slim gebruik van leiderschap tot nieuwe vormen van democratie komen.

Sinds 1991 zijn we bezig om nieuwe vormen van organiseren te bedenken voor bedrijven. Uiteindelijk zijn wij uitgekomen op het principe van Yellow&Blue, Proces&Corporate Brain. Misschien gelden deze principes ook wel voor een nieuwe vorm voor democratie. Een deel hiervan moet je strak organiseren, maar maak vooral ook gebruik van het democratisch brein van de bevolking.

Socialistisch kapitalisme... Yellow&Blue? Sterk leiderschap&Democratisch Brein?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten