donderdag 15 maart 2012

het leven is energie

Systemen beinvloeden je gedrag. De bank, je pensioenfonds, de wetgeving, je opleiding, je werkgever, je vrienden, je sportclub, je verzekeringen, reclame, televisie, internet, je ouders, je familie, allemaal hebben ze direct invloed op je gedrag. Dus wanneer je wilt veranderen valt dat nog niet mee, je zal altijd weer op je plek worden gezet door 'de systemen' om je heen. En eigenlijk is dat ook best comfortabel, zolang je jezelf conformeert aan de systemen heb je een modelleventje. Je kabbelt lekker door het leven en gaat aan het eind dood. Prima toch!

NEE, niet prima, ben je helemaal gek geworden. Het feit dat je bestaat is al uniek en dan maak je er ook iets van. Dan probeer je met alles wat je in je hebt iets bij te dragen aan de samenleving. Systemen maken je afhankelijk en lui. Hoe goedbedoeld banken, verzekeringen, belastingstelsels, politiek in de basis ook is geweest, nu zijn het vaak systemen geworden die voor jou zijn gaan denken. Die je afhankelijk maken, waardoor je niet meer compleet bent. En als je niet scherp bent ga je er in mee en denk je dat het zo hoort. NEE, je gaat niet je leven in de handen geven van systemen, ben jij gek. Niet zomaar, alleen als het niet anders meer kan, en daar zijn die systemen ook ooit voor bedoeld, daarom zijn de cooperaties ook opgericht. Om samen een vangnet op te zetten voor rampspoed. Weet je waar DELA voor staat? Deel Elkanders LAsten. Een cooperatie is er voor jou, niet jij voor de de cooperatie.

Systemen moeten er voor jou zijn, jij niet voor de systemen. Ik roep hier dus niet op om je tegen alle systemen te verzetten, zeker niet. Maar wees je wel bewust waarvoor er systemen zijn en hoe je gebruik maakt van ze. We zijn hier op deze aarde met heel veel mensen en dus moeten we afspraken met elkaar maken en die afspraken naleven. Maar je moet daarbij wel je eigen verantwoordelijkheid nemen en proberen zolang mogelijk zonder gebruik te maken van de regelgeving het met elkaar op te lossen.

Maar wat moet je wanneer je minder afhankelijk wilt zijn van systemen? Inderdaad uitgaan van je eigen kracht en het vertrouwen in elkaar. Er zijn meer dingen niet geregeld dan wel. Maar hoe los je die niet geregelde zaken dan op? Precies, omdat we waarden hebben en normen natuurlijk. En wanneer we ons een beetje houden aan die normen en waarden dan hoeven we heel weinig terug te vallen op de ons omringende systemen. Veel van die ondersteunende systemen zijn intussen trouwens ook commercieel geworden dus die doen er alles aan om je afhankelijk te maken. Slechte zaak.

Maar dat het nog niet goed zit met onze normen en waarden wordt helaas ook iedere dag weer duidelijk. Neem de tandartsen in Nederland. Ze kunnen niet omgaan met de vrijheid die ze wordt geboden om zelf hun tarief te bepalen. Slechts 2% van de tandartsen hebben hun tarieven verlaagd. De rest heeft ze allemaal verhoogd. Meneer Staal van Vestia die er met 3 miljoen vandoor gaat, noem maar op. Er zijn maar weinig mensen die echt kunnen omgaan met de verantwoordelijkheid die ze wordt gegund. En daar zitten ook  mensen bij verantwoordelijk zijn voor grote systemen.

De enige zekerheid die je hebt ben je zelf. Het is al een wonder dat je op deze aarde rondloopt en dat je in een knipoog in het leven van de aarde hier je ding kan en mag doen. Maar doe het dan ook, je krijgt maar een kans (daar ga ik voorlopig even vanuit). Grijp die kans en ontwikkel jezelf. Wees selectief in het kiezen van systemen, vertrouw meer op je eigen kracht en neem je verantwoordelijkheid.
Zoals Sir Ken Robinson zegt: het leven is energie, en zo is het. Wij zijn energie, onze energie komt van de zon en we voegen iedere dag energie toe aan onszelf door te ademen, te eten en te drinken. Maar wat doe je met die kostbare energie? Vooral met jezelf bezig zijn of ook helpen om iets op te bouwen voor elkaar? Iets voor ons allemaal. Afbreken van zaken is niet moeilijk, iets in elkaar schoppen is het meest eenvoudige dat je kan doen. Maar iets maken, iets opbouwen, dat is pas echt lastig. Maar wel een van de meest mooie dingen die je als mens kunt doen. Mensen zijn gemaakt voor creatie.

Geloof in je eigen kracht en maak weer eens iets, je zal zien hoe gaaf dat is.

dinsdag 13 maart 2012

twee eigenschappen maken het verschil

Aan alles komt een eind, ook aan wie jij nu bent. De wereld om je heen verandert in sneltreinvaart, maar verander je zelf wel mee? Of hou je liever vast aan alles wat je nu bent (en hebt). Misschien durf je niet te veranderen omdat je allerlei verplichtingen bent aangegaan die lijken te voorkomen dat je nog kunt bewegen. Die verplichtingen komen van anderen, vaak van systemen en als je niet uitkijkt nemen zij (die anderen) de controle over van je leven. Niet echt een aantrekkelijk beeld. Volgens mij is de grote uitdaging voor ons allemaal om jezelf zo nu en dan opnieuw uit te vinden, hoe moeilijk dat ook soms is. Maar daarvoor heb je wel twee belangrijke  eigenschappen voor nodig.

Vorige week was ik aanwezig bij de officiele start van de Topsport Community, opgericht door Pieter van den Hoogenband. Wij zijn een van de founding fathers en daarom liep ik daar rond. Het was een bijzondere avond met bijzondere mensen. Ik denk dat van de 80 gasten er 1 niet bekend was van tv, en dat was ik. Tijdens het diner werden er korte presentaties gegeven. Een van de presentaties ging over een onderzoek waarom het ene kind wel doorgroeit tot een topsporter en de ander niet. Waar het uiteindelijk op neer kwam waren eigenlijk twee dingen: 1) het heeft te maken met de effectiviteit van leren en 2) kan je goed reflecteren.

In de fase waarin onze wereld zich nu bevindt zullen we onszelf opnieuw moeten uitvinden, anders gaan we het gewoon niet redden. We redden het niet meer met optimaliseren, we zullen moeten veranderen. Kijkend naar de topsporters zullen we dus goed moeten reflecteren, slim leren van onze fouten en vooral moeilijke keuzes durven maken. En ja, je zal dan zeker een tijd mindere presentaties laten zien omdat je weer iets nieuws aan het leren bent. Maar daarmee heb je wel de basis gelegd voor je toekomst, je kan weer door. (De prestaties van topschaatsers vielen dramatisch terug na de introductie van de klapschaats. Echter na een intensieve periode van proberen en leren reden (bijna) alle schaatsers met hun nieuwe klapschaats veel sneller dan op de traditionele schaatsen. Ze kregen door de klapschaats weer een nieuw perspectief.)

Dit principe geldt voor jou en mij, maar ook voor Nederland. We kunnen de welvaart niet op dit niveau houden door maar vast te houden aan oude principes, we zullen moeten reflecteren, leren van onze fouten, keuzes maken, weer reflecteren, weer leren, accepteren dat het even wat minder gaat maar wel een vooruitzicht krijgen op een betere toekomst. Alleen zo kom je verder.

En zo is het ook met ons bedrijf e-office gegaan. We hebben veel successen gekend in de afgelopen 20 jaar. Maar ook veel tegenslag, oude principes die niet meer leken te werken. Het voelde als roeien tegen de stroom op in plaats van met de stroom mee. En dan moet je wat, en uiteindelijk begint het wel bij het begin: bij de oprichters. Onze besturing paste niet meer bij het e-office van nu in de huidige omvang en in deze tijd. We moesten door naar de volgende fase, reflecteren, leren van onze fouten, keuzes maken, accepteren dat het even wat minder zou gaan zodat we weer nieuwe dingen konden leren en ruimte zouden maken voor een nieuwe toekomst.

Vorig jaar hebben we de switch gemaakt. Yellow&Blue heeft ons geholpen om ons bedrijf super voorspelbaar en rendabel te maken maar nog steeds creatief. Een schijnbaar onmogelijke combinatie. Na jaren van zoeken naar nieuwe vormen, en investeren in inzichten en systemen hebben we e-office opnieuw uitgevonden. Er staat een nieuw bedrijf met trotse mensen, mooie producten en diensten, een dijk van een visie en positie in de markt en een heel mooi rendement.

Met veel trots kan ik zeggen dat e-office zich na 20 jaar weer opnieuw heeft uitgevonden en klaar is voor de toekomst. e-office helpt haar klanten om hun innovatiekracht & adaptievermogen verder te ontwikkelen door het toepassen van Yellow& Blue. In onze ogen draait het voor Nederlandse bedrijven uiteindelijk alleen nog maar om innovatiekracht & adaptievermogen. Maar daarvoor moet je het wel eerst aandurven op jezelf opnieuw uit te vinden.