maandag 18 augustus 2014

Roland, je bent paternalistisch.

Vandaag had ik een afspraak met een zeer gewaardeerde consultant die wij gevraagd hadden om zijn mening te geven over de strategie en bijbehorende aanpak van de e-office groep. Nadat wij onze visie, strategie en aanpak hadden gepresenteerd was een van de eerste opmerkingen van de Consultant: “Roland, zoals jij nu spreekt en denkt is paternalistisch”.

boem

Boem, dacht ik toen. Daar kan je het dan mee doen. Dacht ik dat ik het beste voor had met iedereen, blijk dat ik paternalistisch ben. Ofwel ik gedraag me als een vader die zijn kroost wil beschermen tegen het kwaad van deze wereld. Ook als ze helemaal niet beschermd willen worden! Hmm,
Even iets meer context over deze opmerking. De presentatie ging over de aanpak om onze klanten een roadmap te bieden richting een Slimme Organisatie. Waar nu de meeste organisaties vooral bezig zijn met efficiency en kostenbeheersing is een steeds belangrijker deel van de klanten overtuigd dat “Organisational Intelligence “ ze misschien verder kan brengen.
De e-office group moet aan de hand van een internationaal wetenschappelijk onderzoek kunnen aangeven waar de organisatie nu staat en via een roadmap de weg naar de slimme organisatie kan volgen. Dat het hierbij niet alleen gaat om Technologie mag duidelijk zijn. Het is de combinatie van Mens, organisatie en technologie die het verschil zal brengen.

pod

Het kenmerk van “de slimme organisatie” is dat de besliskracht verschuift van centraal naar de randen van de organisatie. Een organisatievorm die hierbij past is de “Pod”. Een Pod is een groep mensen die met veel autonomie in staat is producten en diensten aan te bieden aan haar klanten. Uiteraard binnen de spelregels van het bedrijf. Voordeel is dat de Pod zich snel kan aanpassen aan veranderingen in de markt en een goede relatie met de klant kan opbouwen.
Toen we vertelden dat we dit uiteraard ook binnen de e-office group zullen uitvoeren en ik vervolgens aangaf hoe we dit alles zouden organiseren ging het mis. Blijkbaar wil ik van alles regelen voor mensen. De zeer gewaardeerde consultant wist mij op elegante wijze te vertellen dat ik dit juist niet moest doen. Omdat ik op deze manier vanaf de start een afhankelijkheid introduceerde in de Pods. De gedachte die je namelijk inbakt is “Hameeteman weet hoe het moet en geeft ons een opdracht”. Hoezo autonomie.

mijn rol herzien

Doel van een Pod is dat het initiatief van onze medewerkers komt, dat we ze weten te raken. Dat ze zelf gaan aangeven wat ze gaan doen, waarom en wat het gaat opleveren. Uiteraard allemaal binnen de spelregels die we opstellen om het geheel te laten functioneren. Mijn rol zal zich steeds meer toespitsen op het vertellen waar we heen gaan en daarnaast de juiste keuzes maken in het inrichten van de spelregels. Het hele tussengebied zal worden ingevuld door onze medewerkers.

Weer veel geleerd vandaag. Dank je Paul!

1 opmerking: