maandag 25 augustus 2014

Veranderen? verander de taal!De afgelopen maanden ben ik samen met een aantal zeer enthousiaste mensen bezig om van ons bedrijf een Connected Company te maken. In de basis is het een organisatievorm die wij ook al voor ons zagen bij de opstart van ons bedrijf in 1991. De vorm is gebaseerd op een van de mechanismen die we kennen van complexe organismen: zorg ervoor dat je aan de randen van het organisme veel intelligentie en besliskracht hebt.

Juist door veel intelligentie aan de randen van het organisme te brengen is de kans op overleven het grootst. En dat is nou ook precies de essentie van een Connected Company. Zorg ervoor dat de medewerkers meer en betere beslissingen kunnen nemen. Eigenlijk precies zoals we destijds ons bedrijf wilden vormgeven, nu bijna 25 jaar geleden, Toch ging dat uiteindelijk niet goed.

De reden dat we bijna tien jaar later (2001) het organische model moesten verlaten was dat we de organisatie niet goed hadden vormgegeven, niet goed hadden ingericht. Wat we misten was een continu vlammende 'purpose' van het bedrijf, strakke spelregels, autonomie van businessteams en een goede scheidsrechter.

Nu zijn we bezig met de voorbereidingen om ons bedrijf (weer) een voorbeeld te laten zijn van een moderne organisatie vorm, gebaseerd op de kracht van mensen. Ik merk trouwens wel dat ik mijzelf ook weer moet transformeren omdat ook in de afgelopen jaren steeds meer klassiek business jargon hoor praten en zelfs ook zo nu en dan denk. #nietgoed

Om die reden hebben we besloten om de nieuwe organisatie-vorm ook te voorzien van nieuwe termen en begrippen. Want door iets 'afdeling' of 'manager' te noemen, trek je meteen een hele klassieke wereld naar binnen. En dat is precies niet wat we willen. Het transformeren naar een Connected Company raakt zo'n beetje alles. Niet alleen de medewerkers (of moet ik zeggen 'de Mensch'), maar zelfs de taal.

Oh ja, een businessteam heeft in de nieuwe organisatie een 'POD'. Het begin is er in iedergeval.

#slimmeorganisaties

Geen opmerkingen:

Een reactie posten