dinsdag 20 december 2011

nieuwe denkers gezocht +yellowblue

Het gaat niet goed met de wereld. Economisch gezien lopen we vast, ecologisch gezien maken we er ook een puinhoop van en we vechten elkaar nog steeds de planeet af. Dit is volgens mij voor een groot deel te wijten aan een manier van denken waarvan de oorsprong ligt rond 1900. In 1900 was onze (belevings) wereld kleiner, simpeler, hadden we voldoende grondstoffen en leefden we niet met de gedachte zuinig te moeten zijn op onze aarde. In die tijd is ons opleidingssysteem opgezet en zijn we voorbereid voor de industrie die ons honderd jaar voorspoed en geluk heeft gebracht. Maar nu is het op, nu werkt het niet meer.

Nog meer geld stoppen in oude systemen die niet meer voor je werken heeft geen zin. Je maakt het alleen maar erger. Maar mensen zijn bang, bang om het oude systeem los te laten. De meesten houden het liefst de boot vast die zinkt omdat je dan weet wat je hebt. Laat los die boot, laat los dat systeem, durf te denken, durf met nieuwe oplossingen te komen.

En dat is nou precies wat ik in 2012 wil doen. In 2012 wil ik samen met andere nieuwe denkers via internet maar ook door fysieke bijeenkomsten te organiseren nieuwe oplossingsrichtingen bedenken die energie geven. Waar we in kunnen geloven. Oplossingen die zo sterk zijn dat we ons zinkende schip los laten omdat we geloven in onze nieuwe toekomst.

Als onderliggende zienswijze wil ik het +yellowblue concept inzetten omdat het mijn overtuiging is dat we vastzitten in ons blauwe denken en maar moeilijk met creativiteit kunnen omgaan. En veel oplossingen zullen een combinatie blijken te zijn van heel gedoseerd structuur en creativiteit inzetten. En dus niet alles alleen maar vanuit een maakbare-wereld-denken (Blue) aan te vliegen. Yellow gaat over mensen, niet over machines. Toekomstige systemen zullen gebalanceerd gebruik maken van de unieke eigenschappen van machines maar ook van mensen.

Graag nodig ik jullie uit om samen met mij tot een aantal interessante onderwerpen te komen waar we het komend jaar onze tanden in kunnen zetten. Denk hierbij aan:


  • de nieuwe overheid+yellowblue
  • banken+yellowblue
  • innovatie+yellowblue
  • mobiliteit+yellowblue
  • HR+yellowblue
Uiteraard kunnen het andere onderwerpen worden. Waar het mij om gaat is dat we 2012 aanpakken als jaar om veranderingen in te zetten. We gaan niet nog een jaar elkaar aanstaren en een crisis over ons heen laten komen. Voor het eerst in de mensheid zijn miljarden mensen met elkaar verbonden en kunnen dus ook een verandering teweegbrengen. Niet ongecontroleerd, maar vanuit zorg, liefde, passie en verlangen naar een nieuwe meer uitgebalanceerde wereld.

We kunnen onze toekomst niet overlaten aan regeringen en financiele grootmachten die alleen nog maar in systemen kunnen denken. In hun oplossingen (gebaseerd op oud denken) gaat het niet meer over mensen want die passen niet in de rekenmodellen. Maar juist die vergeten mensen zijn zich aan het organiseren, om alle regeringen en rekenmodellen heen. Laten we deze unieke kans aangrijpen om niet aan te sturen op een grote chaos maar met elkaar te bedenken waar we heen willen. En vanaf dat moment ons leven zo in te richten dat we samen de juiste kant op bewegen.

Het wordt tijd om de mouwen weer eens op te stropen!

Tot in 2012

Geen opmerkingen:

Een reactie posten