dinsdag 7 juli 2009

package deal


De afgelopen maanden komt het steeds vaker voor dat ik gesprekken voer met mensen die vinden het allemaal anders moet. Het zijn vaak bestuurders van bedrijven of van (lokale) overheden. Wat al deze mensen verbind is dat ze de wereld beter willen maken. Iedereen ziet een samenleving die aan het verloederen is en niet reageert op de ontwikkelingen in de wereld. Alweer zie je dan een artikel dat mensen elkaar overhoop schieten, agressie tegenkomen op hun werk en dat we de wereld aan het slopen zijn.

Met name de ondernemers zoeken naar mogelijkheden om zelf een bank op te richten om verlost te zijn van de onvoorspelbaarheid en regelzucht van de bankiers. Anderen zoeken het weer meer in nieuwe en meer duurzame samenlevingsvormen en weer anderen willen Nederland op de kaart zetten als kennisland. Wat zo bijzonder is aan deze mensen is dat het hier niet gaat om het uitdragen van een kleur of geur van een politieke partij.

Steeds meer mensen lijken een stukje van de wereld te willen veranderen. En dat heeft niets met links of rechts te maken, Ook niet met rood, blauw of groen. De meningen over oplossingsrichtingen kunnen voor het oplossen van milieuproblematieken groen zijn, voor politie op straat blauw en voor inkomensvraagstukken rood. Deze mensen willen zich niet laten vangen in een politiek partijprogramma. Per vraagstuk hebben ze een mening.

Wat ik mij kan voorstellen is dat ook de vorm om te kiezen voor een politieke partij op den duur niet meer houdbaar zal zijn. Wil ik kiezen voor een partij waar ik voor 60% van de beslissingen achter sta. Dus anders gezegd: bij de overige 40% van de beslissingen draai ik mijn hoofd weg. Daar geloof ik niet in. Ik wil 100% achter een beslissing staan. Achter iedere beslissing. Nu nemen mensen zelf het heft in handen om met elkaar over nieuwe oplossingen te praten. Ook met mensen die het verschil kunnen maken, invloed kunnen uitoefenen. Er beweegt iets in Nederland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten